Basisschool Commissaris Gaarlandt

Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen

Elke laatste woensdag van het schooljaar vieren we met alle kinderen een Meester- en juffendag.

In het kort

Toelichting van de school

OBS Commissaris Gaarlandt in Nijeveen is een actieve openbare school met voor elke leerling onderwijs ‘op maat’. Op onze school proberen wij (waar mogelijk) de groepen qua leerlingenaantallen zo klein mogelijk te houden. Hierdoor kunnen kinderen rustiger werken en krijgen ze meer persoonlijke aandacht. Wij maken daarbij gebruik van veel moderne leermiddelen, de nieuwste methodes die aan de kerndoelen voldoen, moderne ICT-materialen (laptops, tablets, digiborden, etc.) én ontwikkelingsmateriaal (nieuwe Onderbouwd) voor de kleuters. Normen & waarden en respect vinden wij erg belangrijk op onze school. Daarom zijn wij er ook trots op dat wij een echte Kanjerschool zijn. Met de Kanjertrainingen in alle groepen zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat op school. Wij richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. En dat allemaal om onze leerlingen in een veilige en stimulerende / uitdagende leeromgeving zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven