Basisschool 't Holtpad

Kerkweg 9 8475 EB Nijeholtpade

Schoolfoto van Basisschool 't Holtpad

In het kort

Toelichting van de school

’t Holtpad is een moderne lerende school waar een goede kwaliteit van toekomstgericht onderwijs voorop staat. De leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat kinderen zich veilig voelen en optimaal kunnen leren.

Kinderen ontwikkelen zich tot evenwichtige , positief kritische, betrokken personen met een brede ontwikkeling en respect voor elkaar en hun omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreugde en plezier
  • Respect
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs `t Holtpad is een dorpsschool gelegen in de gemeente Weststellingwerf. Nijeholtpade is één van de dorpen uit deze gemeente.
De meeste kinderen zijn afkomstig uit het dorp maar we zien de laatste jaren ook kinderen uit andere dorpen naar 't Holtpad komen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven