Basisschool de Jasker

Van der Brugghenstrjitte 9 9245 HM Nij Beets

  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker
  • De drie talen die een grote centrale plek hebben binnen onze school
  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Jasker! Een fijne dorpsschool met een brede blik waar iedereen welkom is. 

Een school met aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind.

Daarbij gaan we meertalig met al onze kinderen om: Nederlands, Fries en Engels.

We zijn dan ook een "trijetalige skoalle".

Lees meer over ons op de volgende pagina's.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid voor allen
  • een goede (school) sfeer
  • acceptatie van alle kinderen
  • drietalig vanaf groep 1
  • zorg voor uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Jasker is een kleine dorpsschool middenin het Friese plaatsje Nij beets. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven geborgenheid voor iedereen die in de school leert, werkt of gewoon aanwezig is.

We werken met verschillende combinatiegroepen. Doordat de groepen redelijk klein zijn, hebben we veel aandacht voor de leerlingen zodat we op een oplossingsgerichte manier het onderwijs goed kunnen afstemmen op de individuele leerling.

Op 29 augustus 2023 starten we het schooljaar met 34 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
34
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven