Basisschool de Jasker

Van der Brugghenstrjitte 9 9245 HM Nij Beets

  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker
  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker
  • Schoolfoto van Basisschool de Jasker

In het kort

Toelichting van de school

Leuk dat u op de Jasker kijkt!

Op onze school ben je altijd welkom en hier komt iedereen graag.

Een school met aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind.

Daarbij gaan we meertalig met al onze kinderen om: Nederlands ,Fries en Engels.

We zijn dan ook een "trijetalige skoalle".

Lees meer over ons op de volgende pagina's.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is door de krimp gedaald. Dit heeft formatieve gevolgen gehad zodat we meer leerjaren gecombineerd hebben.

Door alle leerlingen de juiste hoeveelheid aandacht en extra hulp te kunnen bieden werken wij 's ochtends met vier groepen. Door de teruglopende formatie wordt er 's middags met drie groepen gewerkt.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven