Basisschool de Verbinding

Petersburg 56 1393 PT Nigtevecht

  • Leren door te doen en door lessen te laten verzorgen door mensen uit het werkveld.
Hier krijgen we verkeersles van ANWB streetwise
  • De groene omgeving van onze school en de inrichting van het schoolplein lenen zich er uitstekend voor om buiten te leren.
  • Elk jaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid met een musicalavond. Alle kinderen van de school treden dan op.
  • Jaarlijks geven we een fullcolour kalender uit waarin alle activiteiten van het komende schooljaar te vinden zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool de Verbinding.

Onze missie: Elk kind is even belangrijk 

De Verbinding is een modern christelijke en open school. Een school waar we samen een stevige basis leggen voor later. We leren samen, we spelen samen en we leven samen. Alles is erop gericht om het maximale te halen uit het talent van ieder kind.

Alle kinderen zijn welkom op de Verbinding. Ouders en kind(eren) nodigen we graag uit voor een kennismakingsgesprek en een bezoek aan onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • modern christelijk onderwijs
  • open en veilig leerklimaat
  • wetenschap en techniek
  • samen spelen samen leren
  • talentontwikkeling en Engels!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is inmiddels (november 2021) gestegen naar 174. Dit heeft voor een groot deel te maken met de fusie tussen de Flambouw en de Tweemaster. Deze fusie is een feit sinds 1 augustus 2021.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.20 uur gaat de bel, alle kinderen mogen dan naar binnen. Om 8.30 begint de school en gaat de deur dicht.

Alle kinderen kunnen, tegen betaling, gebruik maken van voor en/of naschoolse opvang. 

Om 14.15 gaat de bel, dan is de school uit. Kinderen van de onderbouw kunnen opgewacht worden bij de hoofdingang, kinderen van de hogere groepen kunnen opgewacht worden buiten de hekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven