Basisschool de Verbinding

Petersburg 56 1393 PT Nigtevecht

  • Kun je meer aan, ook dan krijg je extra hulp bij ons op school.
  • Leren door te doen en door lessen te laten verzorgen door mensen uit het werkveld.
Hier krijgen we verkeersles van ANWB streetwise
  • De groene omgeving van onze school en de inrichting van het schoolplein lenen zich er uitstekend voor om buiten te leren.
  • Elk jaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid met een musicalavond. Alle kinderen van de school optreden dan op.
  • Jaarlijks zijn er diverse uitjes, we bezoeken een museum voorstelling, gaan de natuur in en naar een pretpark.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Flambouw!

Onze missie: Elk kind is even belangrijk 

De Flambouw is een modern christelijke en open school. Een school waar we samen een stevige basis leggen voor later. We leren samen, we spelen samen en we leven samen. Alles is erop gericht om het maximale te halen uit het talent van ieder kind.

Alle kinderen zijn welkom op De Flambouw. Ouders en kind(eren) nodigen we graag uit voor een kennismakingsgesprek en een bezoek aan onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • modern christelijk onderwijs
  • open en veilig leerklimaat
  • wetenschap en techniek
  • samen spelen samen leren
  • talentontwikkeling en Engels!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.20 uur gaat de bel, alle kinderen mogen dan naar binnen. Om 8.30 begint de school en gaat de deur dicht.

Alle kinderen kunnen, tegen betaling, gebruik maken van de tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Ongeveer de helft van de kinderen maakt gebruik van de tussenschoolse opvang. De kinderen worden dan opgevangen in de centrale ruimte van de school. Uw kind neemt zijn eigen lunch mee. De kinderen krijgen een glas melk of een kop thee en een stukje fruit aangeboden. De andere kinderen lunchen thuis, of eten bij de oppas een broodje.

Ook tussen de middag en na schooltijd gaat de bel, de kinderen van de onderbouw komen samen met de leerkracht naar buiten. U kunt uw kind(eren) opvangen bij de hoofdingang of buiten de hekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven