OBS de Tweemaster

Petersburg 52 1393 PT Nigtevecht

Schoolfoto van OBS de Tweemaster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Leerlingtevredenheidspeiling 2014 (LTP2014). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van uw school worden vergeleken. Dit rapport werd automatisch gegenereerd met behulp van informatiesysteem “Succesdata” dat door Dulmers Management BV voor ‘Scholen met Succes’is ontwikkeld. De  Ouderpeiling, Leerlingpeiling en Personeelspeiling zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 ·       Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.

·        De ouderbetrokkenheid.

·        De marktpositie van de school. 

De peiling bestaatuit een standaard vragenlijst die door de computer verwerkt wordt tot een schoolrapport met een geschreven samenvatting/conclusie en een tabellenoverzicht van de resultaten. Hierbij wordt de school vergeleken met het landelijkgemiddelde. Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden van het onderzoek wordt verwezen naar de publicatie ‘Van Tevredenheid naar Succes’, die als bijlage is bijgevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven