OBS de Tweemaster

Petersburg 52 1393 PT Nigtevecht

Schoolfoto van OBS de Tweemaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht heeft de Tweemaster soms een invalleerkracht achter de hand, maar niet altijd en dan is er niemand voor de groep. De overige teamleden zullen proberen de kinderen van de betreffende zieke leerkracht op te vangen maar kleuters zijn natuurlijk door hun leeftijd en beweeglijkheid moeilijk in andere groepen te verdelen. In zo’n geval dat een leerkracht van groep 1/2 ’s ochtends ziek blijkt te zijn zal er voor deze groep een spoedbericht op Social Schools gezet worden, waarin u als ouder wordt gevraagd uw kind een dagje thuis te houden. Dit zal alleen in uiterste gevallen plaatsvinden. In de groepen 3/4 hebben de kinderen een dagtaak, kunnen daardoor verdeeld worden over de andere groepen, omdat ze met wat hulpzelfstandig aan het werk kunnen. In een uiterst geval kan ook bij deze kinderen worden verzocht ze een dagje thuis te houden. Als er langere tijd geen invaller voor handen komt, zullen de andere groepen wisselend naar huis worden gestuurd. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben hun weektaak. Deze kinderen kunnen dan ook worden verdeeld en zonder probleem daarmee aan het werk.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de klas. Bij de jongste kleuters (4 jarigen) ligt de nadruk vooral op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt dan vooral nog door spelen. Dit vindt o.a. plaats in de 'hoeken': bouwhoek, poppenhoek, lees- schrijfhoek, enz. Dit 'leren' gaat bij de oudste kleuters (5/6 - jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalvorming, omdat dit, in het algemeen, de basis is voor het leren. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de waarneming, het zelfstandig worden, de grove en fijne motoriek en de verschillende vormen van creativiteit.

Kleuteruniversiteit

Kleuteruniversiteit is een methode die gemaakt is voor en door kleuterjuffen. De thema`s van Kleuteruniversiteit zijn gebaseerd op bekende prentenboeken. Alle thema`s die zijn ontwikkeld sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. Elk thema duurt ongeveer 3 weken en bestaat uit taalactiviteiten, rekenactiviteiten, knutselactiviteiten, bewegingsactiviteiten, dans- en muzieklessen, natuur en techniek, samenleving en maatschappij, voorbereidende schrijflessen en wereldoriëntatie.

De start van elk thema wordt gezamenlijk gedaan. Na de startactiviteit wordt er veel gewerkt in de kleine kring. In de kleine kring wordt er gekeken naar groep 1 en 2 maar ook naar de ontwikkeling van uw kind. Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind in groep 1 al meedoet met de activiteiten van groep 2. Maar ook als uw kind extra oefening nodig heeft dan wordt hieraan gewerkt in de kleine kring. Ook de speel-werkles (Het zelfstandig werken met o.a. het takenblad) sluit aan bij het betreffende thema. Hierdoor krijgen de activiteiten meer betekenis en zijn deze zinvoller.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zelfstandig werken

Op De Tweemaster hanteren wij een systeem van zelfstandig werken. Kinderen kunnen zelf plannen en werkjes kiezen die in de klas aanwezig zijn. Ze zijn zelf verantwoordelijk dat het werk afkomt en tekenen dat af op een lijst. Veel werk kan door de kinderen zelf worden gecorrigeerd. Het grote voordeel is dat de kinderen naast de basisstof (methodes) en de bijbehorende instructies steeds verder kunnen werken. Ook is het fijn dat ze dingen kunnen kiezen die ze leuk of nuttig vinden om te doen. In iedere groep zijn allerlei leuke en leerzame materialen aanwezig.

Door het plaatsen van het blokje ‘zelfstandig werken’, geven de kinderen aan of zij wel of niet gestoord willen worden door de anderen en/of ze een vraag hebben aan de leerkracht. Op geregelde tijden maakt de leerkracht een ronde door de klas om hulp te bieden waar dat nodig is. 

De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd om kinderen die extra instructie nodig hebben aan de instructietafel te helpen. Door het stoplicht op rood te zetten (of bij de kleuters: juf doet de ketting om) weten de kinderen dat ze de leerkracht niet mogen storen. 

Wat gebeurt er zoal aan de instructietafel?

  • verlengde (extra) instructie
  • werkbespreking met kinderen
  • toetsen van individuele kinderen
  • begeleide inoefening

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zowel aan minder begaafde kinderen als hoger begaafde kinderen geven wij extra aandacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven