OBS de Tweemaster

Petersburg 52 1393 PT Nigtevecht

Schoolfoto van OBS de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Tweemaster

Wij zijn de openbare basisschool in Nigtevecht. Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen leven en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Wij zijn er voor alle kinderen van welke godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond dan ook. Onze school heeft een eigen identiteit, profiel en achtergrond en is diep geworteld in Nigtevecht.

De Tweemaster heeft als missie: Wij maken onderwijs leuk!!

Moderne leervormen: De Tweemaster staat voor zelfstandig werken en gebruikt hierbij moderne leermethoden zoals ‘kanjertraining, Mediawijsheidlessen en Theaterschool’. Daarnaast Engels vanaf groep 1 en voor de kleintjes Kleuteruniversiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leuk onderwijs
  • Zelfstandig werken
  • Kunst & Cultuur
  • Kanjertraining
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven