School met de Bijbel Het Fundament

Verduinstraat 8 4243 JZ Nieuwland

Schoolfoto van School met de Bijbel Het Fundament

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van Schoolvensters en in het bijzonder op de pagina van Het Fundament uit Nieuwland. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Geborgenheid
  • Verbinding
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Fundament is een christelijke basisschool met een open toelatingsbeleid waar kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Op 1 februari 2023 had de school 90 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel blijft of licht stijgt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school is er gelegenheid om uw kind in de middagpauze over te laten blijven onder toezicht van overblijfouders. De kosten voor het overblijven bedragen € 1,75 per keer. Per gezin betaalt u maximaal € 250,00 per jaar. U ontvangt ieder halfjaar een factuur voor het overblijven. Indien uw kind gedurende het schooljaar op vaste dagen overblijft, dan kunt u deze dagen aan het begin van het schooljaar opgeven. Indien uw kind incidenteel overblijft, dan kunt u dit melden bij de leerkracht. Voor de kinderen in groep 1-2 hangt in de klas een intekenlijst om uw kind aan te melden. 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen 's morgens tussen 8.25 uur en 8.30 uur door de ouders in de school worden gebracht. 's Middags kunnen de kleuters tussen 12.55 uur en 13.00 uur bij het hek gebracht worden. Tussen de middag gaat het hek dicht, vanaf 12.45 uur gaat het hek weer open. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven