Rooms Katholieke Basisschool t Kompas

Nieuwkuijksestraat 98 5253 AJ Nieuwkuijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool t Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van basisschool Het Kompas te Nieuwkuijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daar een andere locatie van Scala verbonden is aan het Kompas, te weten Linus, is het leerlingenaantal niet correct. Het Kompas heeft gemiddeld 190 leerlingen binnen haar muren
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven