De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

 • Schoolfoto van De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs
 • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
 • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
 • De Rietkraag werkt met de methode 'muziek moet je doen' en heeft een kerstkoor.
Jaarlijks komt de muziekvereniging muzieklessen geven.
 • Niet alleen een les uit de boeken, maar waar mogelijk ook er op uitgaan. Een excursie naar de heemtuin of dichtbij de school blijven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten wordt geregeld door RTC Cella. Stichting RTC Cella is een personele samenwerking tussen 6 schoolbesturen in de regio Alphen, Gouda en Nieuwveen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering leerlingen

In het schooljaar 2020/2021 hebben we de volgende groepen:

 • 3 groepen 1/2
 • 1 groep 3 
 • 1 groep 3/4
 • 1 groep 4/5 
 • 1 groep 5
 • 2 groepen 6
 • 2 groepen 7
 • 2 groepen 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De twee onderwijsassistenten en de twee intern begeleiders zijn opgenomen in de reguliere formatie. 

De inzet van de onderwijsassistenten wordt aan het begin van het schooljaar ingedeeld op basis van de ondersteuningsbehoeften die er zijn binnen een groep. Gedurende het schooljaar kan dit gewijzigd worden. 

De intern begeleiders vormen samen met de directie het ondersteuningsteam dat de leerlingbegeleiding en de onderwijsontwikkeling aanstuurt. 

De inzet van de overige deskundigen is niet opgenomen in de reguliere formatie, maar wel in onze taakverdeling waardoor hun inzet voornamelijk buiten schooltijd plaats vindt. Het gaat hierbij om coördinerende en inhoudelijke inbreng in overleg met (leden van) het ondersteuningsteam. 

De specialist emotietekenen is één van de onderbouwleerkrachten die iedere woensdag (11.45 - 12.30 uur) een groepje kinderen van groep 3 t/m groep 5  kan begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht na overleg en met toestemming van de ouders bij de specialist aangemeld. 

De Kanjercoördinatoren gaan vanaf dit schooljaar de Bikkeltraining verzorgen voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven