Maranatha Basisschool

Ladderhaak 7 2421 NK Nieuwkoop

  • Een Leader in Me-school,
waar leren en plezier centraal staan!
  • De vaardigheden rondom samenwerken en elkaars 'schoolmaatje zijn' zijn belangrijk: Alle kinderen kennen elkaar!
  • De kinderboekenweek is een jaarlijks schoolproject waarbij samenwerken, ontdekkend leren en plezier beleven centraal staan.
  • Elke vrijdagmiddag zijn de leerlingen ontdekkend aan het leren tijdens de talenten-workshops.
  • Een pedagogische lijn in school op basis van de 7 gewoonten, ter ontwikkeling van zelf-leiderschap bij kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig & toekomstgericht
  • Zelfleiderschap bij kinderen
  • Samenwerken & betrokkenheid
  • Brede talent ontwikkeling
  • Leren met plezier!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het Groene Hart hebben te maken met de landelijke trend van een teruglopend aantal leerlingen.

Na enkele schooljaren een teruglopend aantal leerlingen te hebben gehad, heeft de school de laatste schooljaren een redelijk stabiel en licht stijgend leerlingenaantal. We verwachten komende jaren een stabiel leerlingenaantal van rond de 140-150 leerlingen.

Weergave

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang:

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret.

Het uitgangspunt daarbij is, dat vrijwillige overblijfkrachten via KDV Polderpret worden ingezet. Wij streven daarbij om zoveel mogelijk ouders van de school in te zetten onder leiding van een Pedagogisch medewerker (die de lijnen uitzet en de afspraken bewaakt).

Er gelden voor de overblijf op de Maranatha vaste TLiM-TSO-gedragsafspraken. 

Het overblijven zelf vindt plaats in enkele lokalen van de school.

Buitenschoolse opvang:

Kinderdagverblijf Polderpret bevindt zich in scholencluster Nieuwkoop (in hetzelfde gebouw als de drie basisscholen).

BSO de Posterij bevindt zich elders in het dorp. 

De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is verantwoordelijkheid en organisatie van de ouders in samenwerking met een van de 2 opvangmogelijkheden. 

Kinderdagverblijf Polderpret en BSO De Posterij bieden beiden de mogelijkheden in de kern Nieuwkoop.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan, het anti-pestprotocol en het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie zijn onderdelen van de overkoepelende gedragscode van de Maranathaschool.

Aangezien wij het waarborgen van de sociale veiligheid en zo het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen het meest belangrijk vinden, zijn wij aan de gang gegaan met dit thema. Wij hebben het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ van vignet Gezonde School behaald in juni 2015 en nogmaals in februari 2019.

In september 2015 hebben we het themacertificaat van vignet Gezonde School voor ‘relaties en seksualiteit’ behaald en nogmaals in januari 2019.

Terug naar boven