Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Van Beethovenlaan 35 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Vervangingspool

2. De duo wordt gevraagd

3. Anderen uit het team worden gevraagd

4. Collega's zonder groep ( IB - directie - RT) worden ingezet 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep werken ze rondom een thema. Na flitsende start wordt het thema samen met de kinderen vormgegeven. Alle ontwikkelgebieden komen binnen het thema aan bod. De leerkrachten maken hierbij gebruik van de Bosos- en SLO doelen. De betrokkenheid van de kleuters is groot.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij ieder kind kijken wij nauwgezet of wij aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven