Rehobothschool

Schoolstraat 32 2912 CR Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rehobothschool is een school voor protestants christelijk basisonderwijs en ligt aan de rand van het ‘Oude Dorp’ aan een rustige straat met éénrichtingsverkeer. Het huidige schoolgebouw dateert van 1978 en heeft 8 klaslokalen en een speellokaal. Onze school is onderdeel van de vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • protestants christelijk
  • ruimte
  • normen en waarden
  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • openheid en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste kinderen van de school zijn afkomstig uit de wijk Dorrestein, uit het ‘Oude Dorp’, de wijk Parkzoom, de buitengebieden van Nieuwerkerk en een aantal uit omringende gemeenten. Het merendeel van de ouders leeft mee met één van de protestantse kerken ter plaatse.  Op de teldatum van 1 oktober 2013 telde de school 164 leerlingen. De kinderen zijn in het cursusjaar 2014 - 2015 verdeeld over 7 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is op school gelegenheid tot overblijven. Dat gebeurt onder leiding van overblijfmoeders in verschillende groepen. Voor het overblijven, kunnen de kinderen een strippenkaart kopen. Klik hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven