Jenaplan basisschool De Terp

Dorpsstraat 6 2912 CB Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Het kleuterplein heeft afgelopen jaar een iglo van takken gekregen.
  • De kinderen van de bovenbouw hebben een fantastische sportdag georganiseerd voor de kinderen van de midden- en onderbouw.
  • Potje voetbal in de panna-kooi.
  • Wij leven samen, werken samen en leren samen.
  • Samen spelen en bouwen op het kleuterplein.

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM...

bij JBS De Terp, een openbare Jenaplanschool aan de rand van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Op deze pagina presenteren wij, vol trots, onze school aan u. De Terp is een school waar het welzijn van de leerling met stip op één staat. Samen leven, samen werken en samen leren zijn vaste waarden in onze school. Wij geloven dat ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd moet voelen, precies zoals hij of zij is. Iedereen heeft andere kwaliteiten of juist moeilijkheden. Wij willen voor beide het beste bieden, dus uitdaging en extra hulp. 

Naast rekenen, taal en spelling besteden wij veel aandacht aan wereldoriëntatie en creativiteit, vaak vormgegeven in een schoolbreed project. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Onderzoekende houding
  • Kritisch en creatief denken
  • Persoonlijk leiderschap
  • Zelfsturing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We horen heel verschillende redenen van ouders om voor onze school te kiezen. Zo wordt De Terp genoemd als school waar de sfeer goed is en waar de saamhorigheid groot is. Ook wordt verteld dat het prettig is dat de school vanaf 8 uur 's ochtends de deuren open zet en de leerlingen rustig binnen kunnen komen. Tot slot horen wij regelmatig dat de geboden zorg gewaardeerd wordt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten zich veilig voelen binnen de school. Wij zullen er dan ook alles aan doen om te zorgen dat de school werkelijk veilig is.

De pedagogische omgeving moet voor ieder kind veilig zijn, wil het kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Iedere medewerker op De Terp is ervan doordrongen, dat dát de belangrijkste opdracht is voor ons.

Deze pagina binnen 'Scholen op de Kaart' toont u wat wij doen om de veiligheid van medewerkers, leerlingen en ouders te garanderen. U vindt hier reeds ons pestprotocol en binnenkort ons Schoolveiligheidsplan. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan school- en klassenregels en regels omtrent (digitale) media. 

Terug naar boven