Openbare basisschool Prins Willem Alexander

Goudmos 67 2914 AG Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Prins Willem Alexander

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee de school kan peilen of de leerlingen tevreden zijn de school en de lessen die op school gegeven worden. Dit onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen. Uit de peiling komt naar voren op welke punten de leerlingen wel of juist niet tevreden is. Deze input is voor de PWA erg waardevol. In het schooljaar 2022-2023 is dit onderzoek afgenomen en hebben 138 leerlingen (van groep 6 t/m 8) meegedaan aan het onderzoek. Onze leerlingen hebben de PWA een mooie 8,4 gegeven. Het tevredenheidsonderzoek wordt ook afgenomen onder de ouders en medewerkers.  
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee de PWA kan peilen of de ouders tevreden zijn over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatie & communicatie. Dit onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen. Uit de peiling komt naar voren op welke punten ouders wel of juist niet tevreden is. Deze input is voor de PWA erg waardevol. In het schooljaar 2021-2022 is dit onderzoek afgenomen en hebben 247 ouders meegedaan aan het onderzoek. Ouders hebben de PWA een mooie 7,7 gegeven. Het tevredenheidsonderzoek wordt ook afgenomen onder de leerlingen en medewerkers.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven