Elimschool

Van Beethovenlaan 31 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 heeft 37 % van de ouders van de Elim een oudertevredenheidsonderzoek ingevuld, zij geven ons een gemiddelde een 7,6. Dit is een mooie voldoende en hier zijn we heel blij mee.

Op veel punten is grote tevredenheid, dit heeft betrekking op het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch handelen, het didactisch handelen, de afstemming op de leerlingen, de zelfstandigheid van leerlingen, het schoolklimaat, de zorg en begeleiding, onze opbrengsten en sociale veiligheid. De kwaliteitszorg is een punt wat we kunnen verbeteren, dit gaat met name over inhoudelijk informeren naar ouders over de onderwijsontwikkelingen. Met andere woorden: we doen veel, maar dit wordt relatief weinig gedeeld. We hopen ouders in de nieuwsbrieven, tijdens informatieavonden en in persoonlijke gesprekken meer te vertellen over wat we doen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven