Elimschool

Van Beethovenlaan 31 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool
  • Schoolfoto van Elimschool

In het kort

Toelichting van de school

Een veilige plek voor alle leerlingen. Dat willen we zijn op de Elimschool. We handelen vanuit onze christelijke identiteit, waar alle leerlingen welkom zijn. We zetten in op een stevige basis voor rekenen-, taal- en leesonderwijs. En geven prioriteit aan talentontwikkeling, de Kanjertraining en samenwerkend leren.

Onze resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde en er is een hoog uitstroomniveau naar het Voorgezet Onderwijs. 

Klik hier voor de website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Toekomstbestendig onderwijs
  • Kanjerschool
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Elimschool is gehuisvest in een vrij nieuw en nieuw gebouw (in gebruik genomen in de zomer van 2008) in de ruim opgezette wijk Dorrestein. Deze wijk is zo’n 50 jaar oud en voorzien van zowel hoog- als laagbouw. Kenmerkend aan het gebouw is de ruime en luchtige opzet, waardoor je  met elkaar in verbinding bent. 

In de gebouw zijn een lift, een speellokaal en een gymzaal aanwezig.

Op de derde verdieping zit de Buiten Schoolse Opvang.

We geven in dit mooie gebouw les aan 10 groepen leerlingen, 8 reguliere groepen en 2 groepen met Nieuwkomers onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven