Gideonschool

Kroonkruid 107 B 2914 TK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van Gideonschool
  • Schoolfoto van Gideonschool
  • Schoolfoto van Gideonschool
  • Schoolfoto van Gideonschool
  • Schoolfoto van Gideonschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Gideonschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Missie: Gideon wijst de weg!
  • Zorg: Optimaal onderwijsaanbod
  • GIP: Positief leerklimaat
  • Engels: Vroeg (speels) Engels
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De huidige Gideonschool is in 1995 voortgekomen uit een fusie tussen de reeds bestaande Gideonschool aan het Kroonkruid (1978) en de Eben-Haëzerschool aan de ’s-Gravenweg (1929). Sinds augustus 2010 kent de Gideonschool twee locaties: de locatie Kroonkruid voor kinderen uit de wijk Zuidplas en de locatie Esse voor kinderen uit de wijken Esse, de ’s-Gravenweg en Kleinpolder.

Op beide locaties wordt volledig onderwijs aangeboden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
432
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Hiervoor gaat u een contract aan met de organisatie Royal Kids Home (RKH)’ die de tussenschoolse opvang op onze school verzorgt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven