School Met De Bijbel

Doude van Troostwijkstr 22 3626 AV Nieuwer Ter Aa

Schoolfoto van School Met De Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom 

Eigentijds onderwijs voor alle leerlingen van het dorp!

Onze school is een gezellige kleine christelijke school in het dorp Nieuwer Ter Aa.

Op onze school werken we aan eigentijds onderwijs voor alle leerlingen van het dorp.

Eigenheid van de kinderen, respectvol omgaan met elkaar, veiligheid en kwaliteit van het onderwijs vinden wij erg belangrijk.

Onze school valt onder het reformatorische schoolvereniging Educatis.

Kijk ook op onze website: www.schoolnta.nl

J.S. (Johan) Peters  |  Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk onderwijs
  • eigentijds onderwijs
  • respectvol omgaan met elkaar
  • veiligheid
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nieuwer Ter Aa is een prachtig dorpje aan de Aa. De kinderen van de school komen uit het dorp zelf, maar ook van ver daar buiten. We zijn een echte dorpsschool, waar we in principe alle kinderen uit het dorp een plek willen geven. Dit betekent niet dat onze school ook de beste plek is voor elk kind. Samen met de ouders zullen we zoeken naar een plek waar het kind zich het best kan ontwikkelen en tot bloei kan komen, het liefst dicht bij huis.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven