School voor Speciaal Basisonderwijs De Evenaar

Dasseweide 1 3437 WN Nieuwegein

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Evenaar

In het kort

Toelichting van de school

  • Dit is het schoolvenster van SBO De Evenaar en het expertisecentrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Zichtbaar
  • Geïnspireerd
  • Passend onderwijs
  • Ouderparticipatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de eerste week van de grote vakantie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Zomerschool

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het Expertisecentrum

SBO de Evenaar heeft zich ontwikkeld tot een onderwijs expertisecentrum (OEC). Hierdoor is er één adres binnen het onderwijs van Nieuwegein voor onderwijsondersteuningsvragen. De drijfveer voor deze ontwikkeling komt voort uit de drie kernbegrippen: zichtbaar, geïnspireerd, betrokken. Binnen het expertisecentrum is kennis en ervaring over alle vormen van (speciaal) onderwijs in Nederland, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, autisme, onderwijs aan het jonge kind, vroeg voorschoolse educatie, coaching, school - video - interactie - begeleiding, Marte Meo, Beeldbegeleiding in School (bis), Nederlands als tweede taal, intervisie begeleiding, werken met gelaagde instructie, handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken, Sociale vaardigheidstrainingen, werken met leerlijnen, handelingsplannen, groepsplannen en nog veel meer beschikbaar. Het expertisecentrum volgt onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft zich ten doel gesteld om specifieke kennis en ervaring te delen om samen verder te komen. Het is een laagdrempelige voorziening waar de intern begeleiders van de scholen uit Nieuwegein terecht kunnen met vragen over onderwijs en specifieke onderwijszorg. De voornaamste taak is om door het bieden van collegiale consultatie aan de intern begeleiders van de scholen in Nieuwegein in kaart te brengen welke speciale onderwijszorg en onderwijsbehoeften er zijn en wat er nodig is om hieraan tegemoet te komen.

Terug naar boven