De Krullevaar

Groenling 11 -13 3435 BZ Nieuwegein

Schoolfoto van De Krullevaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij willen dat onze leerkrachten zich goed voelen in hun werk en zo min mogelijk ziek zijn. Daarom verdelen wij het werk zo gelijkmatig en overzichtelijk mogelijk. Is er toch iemand ziek, dan gaan wij meteen op zoek naar een vervanger. Het kan voorkomen dat er niet direct iemand beschikbaar is. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs dan toch zo rustig mogelijk kan doorgaan, hebben de scholen van Stichting Robijn samen afgesproken wat zij in zo’n geval doen. Hiervan is een protocol gemaakt, dat u op school kunt opvragen als u het wilt lezen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook in de groepen 1 en 2 wordt de onderwijstijd verdeeld over de volgende (vak)gebieden:

 • Taal en woordenschat
 • Spelling
 • Technisch lezen/ Voorlezen
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Engelse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Zintuiglijke en lichamelijke oefening
 • Wereldoriëntatie (AK/Gesch./Nat./Verk./Techn.)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing en burgerschap
 • Expressieactiviteiten

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is per dag 5 uur. De school hanteert een 5-gelijke dagen model. Per week is er 25 uur onderwijstijd, verdeeld over de volgende (vak)gebieden:

 • Taal en woordenschat
 • SpellingTechnisch lezen/ Voorlezen
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Engelse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Zintuiglijke en lichamelijke oefening
 • Wereldoriëntatie (AK/Gesch./Nat./Verk./Techn.)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing en burgerschap
 • Expressieactiviteiten

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Krullevaar streeft naar een sluitend zorgsysteem waarin wij alle leerlingen een passend onderwijs pakket kunnen bieden, zowel in de basis- als in de extra ondersteuning.

Voor het huidige schooljaar zijn onze speerpunten opgenomen in het 'verbeterplan'.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven