De Veldrakker

Heemraadsweide 5 -7 3437 CA Nieuwegein

  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage de uitslag van het DUO-onderzoek naar de oudertevredenheid van maart 2018

Eerder onderzoek:

Uitslag oudertevredenheid maart 2016 (4-punts-schaal) Totaal 3,28

Kwaliteitszorg   3,11

Aanbod   3,23

Tijd   3,31

Pedagogisch handelen   3,29

Didactisch handelen   3,48

Afstemming   3,49

Actieve/zelfstandige rol van leerlingen   3,40

Schoolklimaat   3,31

Ondersteuning en begeleiding   3,19

Opbrengsten   3,00

Algemeen   3,31

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven