De Veldrakker

Heemraadsweide 5 -7 3437 CA Nieuwegein

  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker
  • Schoolfoto van De Veldrakker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting beschikt over een vervangingspool waar bij ziekte of verlof gebruik van gemaakt kan worden. Indien er geen vervangers zijn, worden groepen zoveel mogelijk intern opgevangen door de inzet van personeel zonder vaste groep. De leerlingen kunnen ook opgevangen worden met de inzet van studenten. Leerlingen kunnen ook met passend werk verdeeld worden over de andere groepen. De inzet van digitale leermiddelen maakt een verdeling makkelijker. Het naar huis sturen van leerlingen wordt tot een absoluut minimum beperkt en gebeurt alleen als ouders daar van te voren van op de hoogte zijn gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor spel en beweging/bewegingsonderwijs maakt de school gebruikt van een methode en in afstemming met SportID van de gemeente worden jaarlijks verschillende sportclinics aangeboden tijdens de gymlessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft een breed ondersteuningsprofiel. Alle kinderen zijn in principe welkom. De school heeft zich de afgelopen jaren extra verdiept in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden (Toptalenten)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven