De Meander

Morelgaarde 13 -15 3436 GE Nieuwegein

  • Ik leer om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Hier leer ik zelfstandig te werken.
  • Ik werk in mijn eigen tempo doelgericht aan mijn taak.
  • Hier leer ik samen te werken.
  • Hier reflecteer ik op mijn werk.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe de veiligheidsvragenlijst van "KIVA" bij de leerlingen uit de groepen 3,4,5, 6, 7 en 8.Met “KIVA!” brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart.

In de groepen 1/2 volgen we de sociale veiligheidsbeleving middels een leerlingvolgsysteem (LVS).Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van leerlingen nodig zijn. Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij vinden het van belang om te weten hoe ouders denken over onze school. Ouders worden daarom bevraagd over verschillende aspecten van de school. In januari 2023 is de vragenlijst (algemeen en sociale veiligheid) afgenomen. We krijgen van de ouders in 2023 een 'ruim voldoende". Er zijn ook verschillende aspecten die met 'goed' beoordeeld zijn, zoals de tevredenheid over de leerkracht en de schoolleiding. De uitslag van deze enquête treft u in de bijlage aan

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven