Montessorischool De Vleugel

Mozartplantsoen 1 3438 AG Nieuwegein

Schoolfoto van Montessorischool De Vleugel

In het kort

Toelichting van de school

De Vleugel is een basisschool voor Montessorionderwijs in Nieuwegein en onderdeel van stichting Monton. De school geeft hoogwaardig en eigentijds 21e eeuws Montessorionderwijs, gebaseerd op de kernwaarden van Maria Montessori. Onze leerkrachten hebben de opleiding tot leraarbasisonderwijs gevolgd en een Montessoridiploma.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vleugel heeft een gezamenlijk BRIN-nummer met Het Mozaïek in Maarssen. Sinds schooljaar 2013-2014 zijn de leerlingen qua locatie losgekoppeld en is dus het leerlingaantal van De Vleugel uit de grafiek af te lezen.
Weergave

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven