Vroonestein

Lohengrinhof 15 -17 3438 RA Nieuwegein

  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein
  • Schoolfoto van Vroonestein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Vroonestein. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool Vroonestein te Nieuwegein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Samen...werken we aan boeiend onderwijs! Wij staan voor goed onderwijs en respectvol omgaan met kinderen, ouders en collega’s. Persoonlijke betrokkenheid en aandacht staan hoog in ons vaandel. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van elk kind. Samen……Zelfbewust.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Plezier, Zelfbewust
  • Kanjerschool
  • Cultuureducatie Met Kwaliteit
  • Vindplaatsschool voor W&T
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gepubliceerde gegevens zijn tot en met schooljaar 2017/2018 de gegevens van beide locaties samen. Vanaf schooljaar 2018/2019 zijn de gegevens van basisschool Vroonestein en basisschool Het Vogelnest apart weergegeven op de eigen pagina.
Weergave

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven