De Tweeklank

Lupinestraat 21 3434 HA Nieuwegein

  • Onderdeel van de brede school de Lotus
  • spelend leren
  • Schoolfoto van De Tweeklank
  • Schoolfoto van De Tweeklank

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de Tweeklank. De Tweeklank staat voor goed onderwijs. We bieden onderwijs binnen het profiel "Taal & Media". 

Op de Tweeklank werken we met de kernwaarden: vertrouwen - betrokkenheid - verantwoordelijkheid - persoonlijke ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Tweeklank - duidelijke taal
  • betrokkenheid
  • persoonlijke ontwikkeling
  • verantwoordelijkheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven