Beatrixschool, locatie Zuilenstein

Lohengrinhof 10 3438 RA Nieuwegein

  • Elk jaar is er een vossenjacht in het park. Een gezinsactiviteit voor beide locaties!
  • In de leerruimte 6-7-8 werken de bovenbouwgroepen groepsdoorbroken. Instructies op maat van verschillende leerkrachten.
  • Kinderen hebben flexibele werkplekken. Ook staplekken, omdat kinderen liever niet de hele dag zitten.
  • Geheel omsloten door bomen, uitdagend ingericht en deels overdekt. Ook in de regen is het heerlijk buiten!

In het kort

Toelichting van de school

De Beatrixschool: Goed voor elkaar! De Koningin Beatrixschool is een open christelijke basisschool, waar kinderen aangeven zich veilig voelen.We zijn een school waar we respectvol met elkaar  omgaan, we zijn Goed voor elkaar!  Vanuit deze gedachte staat de school open voor iedereen. Er wordt in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt. We willen elkaar stimuleren verantwoordelijk te zijn voor de wereld waarin we leven en elkaar leren met respect om te gaan met elkaar, de natuur en het milieu. Vanuit deze overtuiging willen we actief met de kinderen in gesprek zijn en blijven over normen en waarden.   Onderwijskwaliteit is belangrijk: goed onderwijs is ons enige bestaansrecht. We hebben ons onderwijs graag Goed voor elkaar! Er is veel aandacht voor de individuele leerling. Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we hoge verwachtingen en willen we kinderen echt leren kennen. We zoeken met elkaar doorlopend naar (nog) betere manieren om ons onderwijs vorm en inhoud te geven. 

De gegevens op deze site geven u een goed beeld van de school, maar slechts beperkt. We nodigen u van harte uit om de school niet alleen virtueel, maar ook in het echt te bezoeken om te kijken wat de praktijk achter de waardevolle informatie op deze site is! 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven