Beatrixschool, locatie Wijkersloot

Bendienlaan 27 3431 RA Nieuwegein

  • De minister van onderwijs krijgt uitleg over het Lokaal van de Toekomst in de Beatrixschool.
  • Op het podium worden regelmatig presentaties gegeven door groepen kinderen. Ook rond de thema's en feesten maken we van het podium gebruik.
  • Jaarlijks is er in het park tussen de beide locaties in een vossenjacht, voor beide locaties!
  • Toekomstgericht samenwerken in het LvdT. De Beatrixschool is de eerste basisschool in Nederland die met de Nureva Wall werkt.

In het kort

Toelichting van de school

De Beatrixschool: Goed voor elkaar! 

De Beatrixschool is een open christelijke basisschool, waar kinderen aangeven zich veilig voelen.

We zijn een school waar we respectvol met elkaar  omgaan, we zijn Goed voor elkaar!  Vanuit deze gedachte staat de school open voor iedereen. Er wordt in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt.
We willen elkaar stimuleren verantwoordelijk te zijn voor de wereld waarin we leven en elkaar leren met respect om te gaan met elkaar, de natuur en het milieu. Vanuit deze overtuiging willen we actief met de kinderen in gesprek zijn en blijven over normen en waarden.  

Onderwijskwaliteit is belangrijk: goed onderwijs is ons enige bestaansrecht. We hebben ons onderwijs graag Goed voor elkaar! Er is veel aandacht voor de individuele leerling. Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we hoge verwachtingen en willen we kinderen echt leren kennen. We zoeken met elkaar doorlopend naar (nog) betere manieren om ons onderwijs vorm en inhoud te geven. 

De gegevens op deze site geven u een goed beeld van de school, maar slechts beperkt. We nodigen u van harte uit om de school niet alleen virtueel, maar ook in het echt te bezoeken om te kijken wat de praktijk achter de waardevolle informatie op deze site is! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Ontwikkeling en groei
  • Open
  • Thematisch en toekomstgericht
  • Groepsdoorbrekend/leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school groeit hard, op beide locaties. Zowel de instroom in de onderbouw (vierjarigen) als zij-instromers: verhuizers of ouders die een tussentijdse overstap maken. Ouders weten onze school te vinden en waarderen de school (zie waardering ouders). 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten en spelen gezamenlijk onder begeleiding tijdens de pauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven