Koningin Julianaschool - Exellente school

Aert de Gelderhage 5 3437 KB Nieuwegein

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool - Exellente school

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Voor de evaluatie van het lees-, reken-, en spellingonderwijs maken we gebruik van toetsen die ontwikkeld zijn door het Cito en door middel van de methode gebonden toetsen. De scores van de leerlingen verwerken we in ons leerlingvolgsysteem. Op deze wijze hebben we een goed overzicht van de leerprestaties. Ook ouders kunnen altijd inloggen in dit systeem voor hun kind via het ouderportaal.

Ook analyseren wij de toetsgegevens op schoolniveau en verantwoorden deze in trendanalyses. Zo kunnen wij zien waar er op groeps- en/of schoolniveau actie tot verbetering nodig is. De trendanalyses zijn ter inzage op school (i.v.m. Privacy overwegingen niet op deze site geplaatst) en worden ook met onze MR besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Wij vinden het ook belangrijk om ook achteraf te toetsen of ons advies wel juist is geweest; daarom zoeken wij na 3 jaar contact met de VO scholen om te checken of onze leerlingen hun VO loopbaan gedurende die 3 jaar ook naar verwachting hebben doorlopen. Onze adviezen blijken juist; kinderen komen op de goede plek, en op het niveau dat bij hen past, terecht.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven