Obs De Schakel

Mendes Da Costalaan 132 3431 AC Nieuwegein

  • Schoolfoto van Obs De Schakel
  • Schoolfoto van Obs De Schakel
  • Schoolfoto van Obs De Schakel
  • Schoolfoto van Obs De Schakel
  • Schoolfoto van Obs De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

De Schakel is een gezellige en kwalitatief goede school. Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom. De school staat midden in de wijk en de samenleving en werkt intensief samen met ouders en kinderen. Boeiend onderwijs met individuele aandacht voor elk kind is ons uitgangspunt. We bereiden onze leerlingen op een speelse manier voor op de toekomst. Een uistekend pedagogisch klimaat, een veilige, schone schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen vinden wij hierbij erg belangrijk.

De Schakel is gezond! We besteden extra veel aandacht aan sport, bewegen, gezonde voeding en natuur.

De Schakel heeft in 2013 en 2014 het predicaat “Excellente school” behaald. Wat dat inhoudt, kunt u lezen op www.excellentescholen.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellent onderwijs
  • Gezonde school
  • Natuurlijk
  • Kindvriendelijk
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op De Schakel groeit. Steeds meer ouders zien en erkennen de kwaliteit, de fijne sfeer, het veilige schoolklimaat en de aandacht die er is én blijft voor elke leerling. Ouders hebben vertrouwen in de school en vertellen dit door. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven