OBS Toonladder Galecop

Galecopperzoom 2 3437 PJ Nieuwegein

Schoolfoto van OBS Toonladder Galecop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof- en verzuimbeleid:
Wij willen dat onze leerkrachten zich goed voelen in hun werk en zo min mogelijk ziek zijn. Daarom verdelen wij het werk zo gelijkmatig en overzichtelijk mogelijk. Is er toch iemand ziek, dan gaan wij meteen op zoek naar een vervanger. Het kan voorkomen dat er niet direct iemand beschikbaar is. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs dan toch zo rustig mogelijk kan doorgaan, hebben de scholen van Stichting Robijn samen afgesproken wat zij in zo’n geval doen. Hiervan is een protocol gemaakt, dat u op school kunt opvragen als u het wilt lezen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 1 en 2
De kleuters van groep 1-2 werken met ontwikkelingsmaterialen. Ze werken regelmatig vanuit de kring. Na een korte instructie gaan de kinderen aan het werk. Er wordt gewerkt in de themahoeken (huishoek, bouwhoek, enz.), in het speellokaal en op het schoolplein. De kinderen leren spelenderwijs begrippen en vaardigheden aan de hand van thema’s. Daarnaast doen ze allerlei voorbereidende taal-, reken- en schrijfactiviteiten. Voor de oudste kleuters (in de tweede helft van het schooljaar) is er ook voorbereidend schrijf- , taal- en rekenmateriaal gericht op de doorgaande lijn naar groep 3.

Groep 3 en 4
De kinderen krijgen steeds meer les in aparte vakken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3.  De letters en cijfers worden aangeleerd en er wordt gestart met het ‘echte’ rekenen: erbij- en eraf-sommen tot twintig.
In groep 4 wordt bij het lezen de inhoud belangrijker. Het rekenen betreft vooral het automatiseren tot honderd en de tafels van vermenigvuldigen tot 10. Er komen wereld verkennende thema’s aan de orde en vakken als biologie en verkeer. Bij spelling staan vooral de open en gesloten lettergrepen centraal. 

Groep 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 leggen we meer nadruk op het toepassen en de inhoud van de rekenen, taal en lezen. Door spreekbeurten, boekenkringen, presentaties en opdrachten wordt de zelfstandigheid vergroot.
Wereldoriëntatie neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs van deze jaargroepen. 

De leerlingen krijgen les in de Engelse taal vanaf groep 1. 
Eens per week volgen alle leerlingen de Leefstijllessen in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Terug naar boven