OBS De Toonladder Zuilenstein

Lohengrinhof 11 -13 3438 RA Nieuwegein

Schoolfoto van OBS De Toonladder Zuilenstein

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Periodiek vragen wij de ouders om feedback. Dit doen we via een anoniem in te vullen vragenlijst. Daarin komen verschillende aspecten van De Toonladder aan de orde. Voor ons is het van belang te weten hoe ouders de school ervaren, waar zij tevreden over zijn en waar vanuit hun optiek nog aandachtspunten liggen. De uitkomst van de enquete wordt in het team en in de MR besproken. Verbeterpunten die vanuit die besprekingen worden geïndiceerd, krijgen een plek in het Schoolontwikkelplan. Daarover worden de ouders geïnformeerd via de maandelijkse Nieuwsbrief.

De laatste ouderenquête is afgenomen in november 2022. De uitkomsten en bevindingen zijn in te zien in de bijlage OTO Schoolrapportage Toonladder Zuilenstein

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven