OBS De Toonladder Zuilenstein

Lohengrinhof 11 -13 3438 RA Nieuwegein

Schoolfoto van OBS De Toonladder Zuilenstein

In het kort

Toelichting van de school

De Toonladder ….net een toontje hoger!

De Toonladder Zuilenstein is één van de twee Toonladders in Nieuwegein. Ons schoolgebouw is nieuw, heeft een moderne en toch ook gezellige uitstraling en staat in een mooie groene omgeving. Maar met alleen een mooi gebouw zijn we er nog niet! Op De Toonladder werkt een enthousiast en creatief team, dat oog heeft voor de kinderen, graag nieuwe ontwikkelingen oppakt en een omgeving creëert waarin leren fijn is! 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind staat bij ons hoog op de toonladder. Goed kunnen leren is één, maar zonder een goede persoonlijke ontwikkeling gaat het niet lukken. Door onze werkwijze en de methode Leefstijl is de sociaal-emotionele ontwikkeling gegarandeerd. 

Wij gaan nieuwe onderwijsontwikkelingen niet uit de weg. Wij vinden dat elk kind recht heeft op zo goed mogelijk onderwijs en passen waar nodig ons onderwijs aan. Wij maken gebruik van moderne methodes, werken met digitale borden en Chromebooks om de wereld voor het kind nog beter in de klas te halen. En de resultaten mogen er zijn! Wij staan voor schitterend openbaar onderwijs. Bij ons mag elk toontje op de toonladder staan. Iedereen is welkom; graag zelfs! Meer weten? Neem een kijkje op onze website http//www.toonladderzuilenstein.nl of maak een afspraak voor een bezoek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sociaal
  • effectief
  • inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven