De Trompetvogel

Parelduiker 15 3435 EP Nieuwegein

  • Schoolfoto van De Trompetvogel
  • Schoolfoto van De Trompetvogel
  • Schoolfoto van De Trompetvogel
  • Schoolfoto van De Trompetvogel
  • Schoolfoto van De Trompetvogel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Trompetvogel is een Protestants-Christelijke, Vreedzame school. De school staat midden in de wijk van de Doorslag en is verbonden met het Buurthuis en peuterspeelzaal aan de Parelduiker. Het team draagt vanuit een protestants-christelijke visie, normen en waarden. Op De Trompetvogel vinden we het belangrijk dat ieder kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Onze school is een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn, waar we niet oordelen en waar we onderwijs op ieder niveau aanbieden. Ons onderwijs is toekomstgericht. U bent welkom op school voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Veilig Groeien
  • Spelend leren
  • Engels groep 1 t/m 8
  • Vreedzaam
  • Protestant -Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Trompetvogel staat in de wijk de Doorslag. In hetzelfde gebouw bevinden zich peuterspeelzaal de Blokkendoos en het  Buurtplein De Doorslag. Onderwijs geven is de kern van ons werk. We richten ons op de optimale ontwikkeling van elk kind samen met ouders. Graag nodig wij u uit om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Contactmomenten met de leerkrachten zijn na schooltijd mogelijk en/of op afspraak. Een afspraak met de leerkracht kunt u maken via ons communicatiesysteem Parro.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Lesgeven is de kern van ons werk. De school richt zich op de  ontwikkeling van elk  kind. Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is om samen te groeien. De school heeft plannen en programma's om er voor te zorgen dat het gevoel van veiligheid voor iedereen groot is. De plannen zijn om te verbeteren of in te grijpen als het beter kan.

Terug naar boven