Openbare Basisschool De Pannebakker

Anemaetstraat 2 3244 AA Nieuwe-Tonge

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pannebakker

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hechten veel waarde aan de mening van onze ouders. Een manier om gegevens te verkrijgen is via de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek, dat we jaarlijks onder ouders (kinderen en personeel) uitzetten. We hopen op een zo hoog mogelijke respons. We nodigen ouders op meerdere manieren uit om deel te nemen. Ouders krijgen via de nieuwsbrief een oproep tot invullen van vragenlijst. Daarnaast koppelen wij het openstellen van de vragenlijst aan een contactmoment tussen ouders en leerkrachten op school. Ouders zijn dan in de gelegenheid om voor of na het gesprek de vragenlijst op een van de chromebooks in te vullen. De gegevens bespreken we in het team en met de MR. Op basis van de gegevens gaan we na op welke punten we kunnen verbeteren. Deze punten worden meegenomen in het jaarplan. 

2021-2022: De enquête is  door 19 ouders ingevuld. Voor een valide uitslag zijn de gegevens van 44 ouders nodig. Deze uitslag vertoont dus een vertekend beeld. 

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven