Openbare Basisschool De Pannebakker

Anemaetstraat 2 3244 AA Nieuwe-Tonge

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pannebakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van O.b.s. de Pannebakker! 

O.b.s. de Pannebakker is een middelgrote openbare basisschool in Nieuwe-Tonge. De school maakt, samen met elf andere basisscholen op het mooie eiland Goeree-Overflakkee, deel uit van de Stichting OPOGO. Elk kind is welkom op onze school, ongeacht culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Op onze school staat er een gemotiveerd team klaar om samen met de kinderen te leren. De vraag die wij ons hierbij altijd stellen is: "Wie is dit kind, wat heeft dit kind in deze situatie nodig en hoe kan de school dit, in samenwerking met ouders, bieden" Elke dag een beetje beter, daar gaan wij voor! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede sfeer.
  • Kennis, kunde, vaardigheid.
  • Lekker gezond bezig.
  • Samen ontwikkelen.
  • Verbinding.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nieuwe Tonge bevindt zich in een demografisch krimpgebied. Dat wil zeggen dat er sprake is van ontgroening en vergrijzing op Goeree Overflakkee. Dat zie je ook terug in dalende geboortecijfers.  Basisschool de Pannebakker heeft  leerlingen genoeg om een stabiele kleine school te zijn en blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Maandag tot en met vrijdag: 08:30 uur tot 12:00 uur en van 12:30 uur tot 14:00.

Alle kinderen eten samen met de leerkracht op school.

Bij slecht weer kunnen de kinderen tien minuten voor aanvang van de lessen binnen komen. Ook de ouders die hun kleuters naar de klas brengen kunnen tien minuten voor de aanvangstijd het gebouw betreden. Wij verzoeken u uw kinderen tijdig, maar niet te vroeg naar school te sturen. Tien minuten voor aanvang van de lessen wordt er door de leerkrachten toezicht gehouden op de pleinen. De groepen 1 tot en met 4 maken gebruik van de hoofdingang van de school. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven