Kindcentrum De Linde

Verlengde Berkenlaan 2 9663 GC Nieuwe Pekela

Schoolfoto van Kindcentrum De Linde

In het kort

Toelichting van de school

De Linde is een openbare school, waar zonder vooroordeel uit kinderen gehaald wordt wat er in zit. Er is veel ruimte voor cultuur en sport, maar de kernvakken taal, lezen en rekenen vormen de kern. We bieden een veilige, gestructureerde omgeving waarbinnen uw kind zich maximaal kan ontwikkelen.

U bent van harte welkom om ons Kindcentrum te komen bekijken en u kunt altijd bellen voor een kennismaking en rondleiding. Neemt U hiervoor contact op met de directeur van ons Kindcentrum: dhr Simon van der Werff, 0597 646004.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • adaptief
  • effectief
  • veiligheid
  • vertrouwen
  • opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Kindcentrum De Linde is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ondanks de krimp in de regio waar De Linde gehuisvest is, stijgt en/of daalt het leerlingenaantal zeer minimaal. De verdeling in leeftijd is evenwichtig. Het leerlingenaantal in de onderbouw (leeftijd 4 - 7 jaar) is groter dan het leerlingenaantal in de leeftijd van 8 jaar en ouder. Met deze gegevens is de prognose dan ook dat in de komende jaren het leerlingenaantal stabiel zal blijven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven