CBS Groen van Prinsterer

Dorpshuisstraat 4 9663 GG Nieuwe Pekela

Schoolfoto van CBS Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zien elk kind
  • Wij maken leren zichtbaar
  • Wij hebben plezier
  • Wij zien ouders als partner
  • Wij hebben respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal was de laatste jaren constant, ondanks het feit dat de school zich in een krimpregio bevindt.
De laatste tijd zijn we sterk gegroeid, mede door de komst van kinderen uit Oekraïne. Het leerlingen aantal stond in juli 2023 zelfs op 212!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een pilot Snipperdagen. De leerlingen maken voldoende uren om 2 snipperdagen per schooljaar op te kunnen nemen. Het opnemen van deze dagen gaat wel in overleg met school, zodat er geen verstoringen in leren of toetsen optreden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven