Sint Antoniusschool

De Meet 1 1733 AZ Nieuwe Niedorp

  • We besteden aandacht aan wetenschap en techniek. Twee leerkrachten hebben de studie toekomstgericht onderwijs afgerond.
  • Naast onze school staat een Tiny Forest. Het wordt gebruikt voor lessen in de buitenlucht en tijdens onze lessen natuuronderwijs.
  • Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We hebben een actuele bibliotheek, die jaarlijks bijgewerkt wordt.
  • In de hele school werken we thematisch d.m.v. IPC. We hebben een betekenisvol aanbod, waardoor veel vakken geïntegreerd aangeboden worden.
  • We hebben iedere dag extra personeel om leerlingen individueel of in groepjes extra te begeleiden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Sint Antoniusschool. Onze school is opgericht in 1949 en staat sinds 2013 op de huidige locatie. Op dit moment hebben we zo'n 280 leerlingen verdeeld over 11 groepen. In het schooljaar 2019-2020 hebben we onze missie en visie vernieuwd. De komende jaren gaan we ons onderwijs verder ontwikkelen door kinderen hun eigen leerlijn en tempo te laten volgen, de persoonsvorming veel aandacht te geven en thematisch onderwijs in de hele school neer te zetten. Deze aandachtsgebieden zijn gekozen vanuit de nieuwe missie "Op de SAS ontdek je wie je bent, wat ik wil, wat ik kan en groei ik elke dag" en de kernwaarden "verbinding, vertrouwen, verantwoordelijkheid".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Talentontwikkeling
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen vooral uit Winkel, Nieuwe Niedorp en Lutjewinkel. Er zijn ook ouders die meer kilometers rijden om naar onze school te komen. Zij kiezen heel bewust voor de kwaliteit van onze school en de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven.
De afgelopen jaren hadden we, net als in heel Nederland, te maken met een daling qua kinderaantal. Ons leerlingenaantal ligt nu rond de 270 leerlingen op 1 oktober.

 

 

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven