Alberoschool CBS De Regenboog

Hertenweg 4 4455 TL Nieuwdorp

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Wij rekenen volledig digitaal
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van christelijke basisschool De Regenboog in Nieuwdorp. Dit venster biedt u een doorkijkje in de organisatie van onze school. Spreekt wat u hier ziet u aan? Neem dan contact met ons op om in gesprek te gaan, zodat we een stuk samen kunnen lopen op onze weg naar morgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Rentmeesterschap
  • Talent
  • Betrokkenheid
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven