Alberoschool CBS De Regenboog

Hertenweg 4 4455 TL Nieuwdorp

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van christelijke basisschool De Regenboog in Nieuwdorp. Dit venster biedt u een doorkijkje in de organisatie van onze school. Spreekt wat u hier ziet u aan? Neem dan contact met ons op om in gesprek te gaan, zodat we een stuk samen kunnen lopen op onze weg naar morgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Rentmeesterschap
  • Talent
  • Betrokkenheid
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn het schooljaar 2023-2024 begonnen met 89 kinderen. Daarmee maken we een procentueel grote groeit door. Behalve nieuwe, jonge kinderen, hebben we ook veel tussentijdse aanmeldingen binnengekregen door verhuizing en het feit dat ouders kiezen voor een bewuste overstap naar onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De verwijsindex regio Zeeland

De Regenboog is net als alle andere Albero scholen aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen. 

Gezonde school

Rookvrije school

Algemeen

Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 

Op de scholen

Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrije ruimte valt.

Terug naar boven