RK Basisschool Merijntje

Kloosterstraat 4 4681 AT Nieuw-Vossemeer

  • Schoolfoto van RK Basisschool Merijntje
  • Schoolfoto van RK Basisschool Merijntje
  • Schoolfoto van RK Basisschool Merijntje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het venster van basisschool Merijntje!

In deze digitale omgeving kunt u iets te weten komen over onze school. We delen informatie waardoor u een beeld krijgt van de school waar we trots op zijn. We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school dan bent u van harte welkom om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet, namens het team van basisschool Merijntje,

Floris van Loon


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Innovatief
  • Passend
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Merijntje staat in het Brabantse dorp Nieuw-Vossemeer. Het dorp telt ongeveer 2300 inwoners en maakt onderdeel uit van de gemeente Steenbergen. Nagenoeg alle leerlingen van het dorp zitten op basisschool Merijntje, het is de enige school in Nieuw-Vossemeer. Het dorp kende lage geboortecijfers in de jaren 2012, 2013 en 2014, waardoor het leerlingaantal terugliep. Door hogere geboortecijfers in 2015 en 2016 zien we het leerlingaantal weer groeien. Aan het eind van schooljaar 2019-2020 verwachten we een leerlingaantal van 140 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag biedt de school de mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt geregeld door een aantal vrijwilligers. De kinderen nuttigen gezamenlijk  hun meegebrachte lunchpakketje en hebben daarna de mogelijkheid tot spel op het plein of bij minder weer binnen in de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven