Openbare Basisschool 't Joppe

Vossestein 15 2151 KK Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitstroom van leerlingen is als volgt, opgesteld over een periode van 4 schooljaren:

Schooljaar 2015-2016    totaal 111 lln

Praktijk: 0 lln    

VMBO: 10 lln = 9%    

VMBO K/MAVO: 4 lln = 3,6%     

MAVO: 18 lln = 16,2%   

MAVO/HAVO: 12 lln = 10,8%

HAVO: 34 lln = 30,6%  

HAVO/VWO: 6 lln = 5,4%   

VWO: 27 lln = 24,4%

Schooljaar 2016-2017 totaal 84 lln

Praktijk: 0 lln   

VMBO B: 11 lln=13,1% 

VMBO K/MAVO: 4 lln=4,8% 

MAVO: 13 lln= 15,4%

MAVO/HAVO: 11 lln=13,1%

HAVO: 16=19%

HAVO/VW0_ 6 lln=7,1%

VWO: 23= 27,5%

Schooljaar 2017-2018 totaal 107 lln

Praktijk: -   

VMBO B: 2 lln = 1,8%   

VMBO K: 4 lln = 3,8% 

VMBO K/MAVO: 6 lln = 5,6%    

MAVO: 17 lln = 15,9% 

MAVO/HAVO: 10 lln = 9,3%      

HAVO: 19 lln = 17,8%       

HAVO/VWO: 11 lln = 10,3%      

VWO: 38 lln = 35,5% 

Schooljaar 2018-2019 totaal 101 lln

Praktijk: -

VMBO B: -

VMBO K:  6 lln = 6%

VMBO K/MAVO: 4 lln = 4%

MAVO: 22 lln = 22%

MAVO/HAVO: 13 lln = 13%

HAVO: 21 lln = 21%

HAVO/VWO: 14 lln = 14%

VWO: 21 lln = 21%

    

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten vormen een belangrijk gegeven in de afstemming van het onderwijsaanbod op ieder kind.

Leerkrachte, IB-ers en directie stellen trendanalyses op per vakgebied. Trendanalyses per groep, per leerjaar en per jaarlaag. Op deze wijze kan op heldere en doeltreffende wijze de juiste insteek gemaakt worden en aanpassingen en verbeteringen gedaan worden in het aanbod. Het gehele jaar heeft de leerkracht iedere 6 tot 8 weken functioneel contact met de IB-er om alle kinderen en hun resultaten door te spreken. Dit heet de zgn groepsconsultatie. Daarin worden onder meer de groepsplannen met de leerkracht doorgenomen en de uitgezette koers besproken en evt. bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van leerlingen is als volgt, opgesteld over een periode van 4 schooljaren:

Schooljaar 2015-2016    totaal 111 lln

Praktijk: 0 lln    

VMBO: 10 lln = 9%    

VMBO K/MAVO: 4 lln = 3,6%     

MAVO: 18 lln = 16,2%   

MAVO/HAVO: 12 lln = 10,8%

HAVO: 34 lln = 30,6%  

HAVO/VWO: 6 lln = 5,4%   

VWO: 27 lln = 24,4%

Schooljaar 2016-2017 totaal 84 lln

Praktijk: 0 lln   

VMBO B: 11 lln=13,1% 

VMBO K/MAVO: 4 lln=4,8% 

MAVO: 13 lln= 15,4%

MAVO/HAVO: 11 lln=13,1%

HAVO: 16=19%

HAVO/VW0_ 6 lln=7,1%

VWO: 23= 27,5%

Schooljaar 2017-2018 totaal 107 lln

Praktijk: -   

VMBO B: 2 lln = 1,8%   

VMBO K: 4 lln = 3,8% 

VMBO K/MAVO: 6 lln = 5,6%    

MAVO: 17 lln = 15,9% 

MAVO/HAVO: 10 lln = 9,3%      

HAVO: 19 lln = 17,8%       

HAVO/VWO: 11 lln = 10,3%      

VWO: 38 lln = 35,5% 

Schooljaar 2018-2019 totaal 101 lln

Praktijk: -

VMBO B: -

VMBO K:  6 lln = 6%

VMBO K/MAVO: 4 lln = 4%

MAVO: 22 lln = 22%

MAVO/HAVO: 13 lln = 13%

HAVO: 21 lln = 21%

HAVO/VWO: 14 lln = 14%

VWO: 21 lln = 21%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste bezoek was de inspectie zeer positief over het onderwijs op ’t Joppe en sprak waardering uit over de kwaliteit van het onderwijs en het goede pedagogische klimaat op ’t Joppe.

UIT HET INSPECTIERAPPORT: De school kenmerkt zich door hoge ambities op diverse terreinen, waaronder opbrengsten, een hecht en hardwerkend team en een prettig schoolklimaat. De inspectie verklaart de gedegen onderwijskwaliteit en de goede resultaten uit het goed opgezette systeem voor kwaliteitszorg. De leerlingenzorg is preventief van aard en mogelijk één van de oorzaken van de hoge opbrengsten. De school voorkomt uitval van leerlingen en werkt gericht aan de zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Terug naar boven