Daltonschool Het Palet

Kalslagerring 15 -17 2151 TA Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Daltonschool Het Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op daltonschool Het Palet vinden wij het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en goede resultaten behalen die in lijn zijn met hun mogelijkheden. In groep 8 maken de leerlingen de IEP eindtoets, dit is een prettige en motiverende eindtoets van het bureau ICE. 
Wij zijn er trots op dat we, in het kader van Passend Onderwijs, kinderen naar alle vormen van voortgezet onderwijs laten doorstromen. Op deze wijze zijn wij representatief voor de maatschappij. 

In groep 8 maken de leerlingen de IEP eindtoets, dit is een prettige en motiverende Eindtoets. Als school volgen we met interesse hoe onze kinderen zich ontwikkelen in het VO en of onze adviezen passend zijn. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen Het Palet zorgen de tussenresultaten voor de tussentijdse evaluatie van het onderwijs. Directie en team analyseren de resultaten en ondernemen actie hierop. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen en de groep als geheel. De leerkracht anticipeert op de resultaten en de onderwijsbehoeften van het kind. Er wordt vooral gekeken naar de sterke punten, de talenten en de mogelijkheden van elk kind als basis voor de ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op daltonschool Het Palet vinden wij het belangrijk dat elk kind op de goede plek in het voortgezet onderwijs terecht komt.
Wij gaan dan ook heel gedegen te werk om een passend advies aan elk kind te geven.
We kijken niet alleen naar de CITO-resultaten, maar ook naar de gegevens van de methodetoetsen en de werkhouding van het kind.
Daarnaast nemen we u als ouder(s)/verzorger(s) mee in dit proces, omdat wij u als een belangrijke partner zien om het maximale uit uw kind te halen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Daltonschool Het Palet is in juni 2013 bezocht door de inspectie. Tijdens dit bezoek hebben wij het basisarrangement toegekend gekregen.
De inspectie heeft naast mooie complimenten over het didactisch handelen van de leerkrachten en de mate waarin de leerkrachten het zelfvertrouwen van de leerlingen bevorderen ook een aantal verbeterpunten aangereikt.
Deze verbeterpunten liggen op het gebied van de organisatie van de zorg en het nog meer afstemmen op de onderwijsbehoeften en de verschillen tussen de leerlingen. Deze punten herkennen wij ook als ontwikkelpunten en we hopen dat de inspectie bij een volgend bezoek kan zien dat deze zaken verbeterd zijn.

Terug naar boven