Daltonschool Het Palet

Kalslagerring 15 -17 2151 TA Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Daltonschool Het Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het vervangen van ons personeel hanteren we het volgende stappenplan:

  1. Aanvraag indienen bij de bovenschoolse vervangingspool
  2. Indien er geen vervanging beschikbaar is uit de vervangingspool, vragen we onze part-timers of ze extra willen werken
  3. De mogelijkheid nagaan om ambulant personeel voor de klas in te zetten
  4. Een groep leerlingen verdelen over andere groepen, maximaal een dag per week
  5. Een groep naar huis sturen, maximaal een dag per week

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Daltonschool Het Palet is een openbare school voor daltononderwijs. Wij zijn een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke overtuiging. Wij laten kinderen in een veilige omgeving GROEIEN EN BLOEIEN door ze (zelf)vertrouwen te geven, initiatieven te laten ondernemen en eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

Onze missie is daarom ook 'IK DURF, IK MAG, IK KAN'

Daltonschool Het Palet wil van kinderen mensen maken die zelfbewust in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen De visie van onze school geven wij vorm door het inzetten van de daltonkernwaarden en door ons onderwijs aan te laten sluiten bij de 21-eeuwse vaardigheden, de talenten en interesses van onze leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven