Daltonschool Het Palet

Kalslagerring 15 -17 2151 TA Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Daltonschool Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van daltonschool Het Palet!
U vindt op dit venster alle relevante informatie over de school en de resultaten.
Vanuit de daltongedachte besteden wij naast de aandacht voor kwalitatief goed onderwijs, ook aandacht voor andere vaardigheden. Communicatie, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn belangrijke componenten om een kind eigenaar te laten worden van het eigen leerproces.
Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs, beschreef het mooi door te stellen dat wij kinderen moeten laten opgroeien tot een "fearless human being". Daar willen wij als school voor staan: Ik durf, Ik mag, Ik kan!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Eigenaarschap
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Palet heeft een eigen BSO, De Sterrenwacht. Dit is een locatie van SOKS waarbij de directeur van Het Palet eindverantwoordelijk is voor de opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven