De Fakkel

Athenelaan 11 2152 KL Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De Fakkel

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school spreken wij van groepen; voor de indeling verwijzen wij naar het inlegvel. Deze klassengroepen kunt u niet vergelijken met de groepen van de gewone basisschool. Het zijn leef- en werkgroepen, waar de kinderen volgens de volgende criteria geplaatst worden:

  1. Leeftijd
  2. Leerwijze en -niveau
  3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  4. Eventueel schoolverlatersperspectief

Daar er elk jaar niet een hele groep aanvangsleerlingen wordt geplaatst in de school, maar de nieuwe leerlingen op verschillend niveau en leeftijd de school binnenkomen, is er dus bij ons niet een jaarlijkse overgang van de ene klassengroep naar de andere klassengroep. Leerlingen kunnen soms meerdere jaren in dezelfde klassengroep blijven, ondanks het feit dat ze wel degelijk een goede vooruitgang hebben geboekt. Tevens moet u er rekening mee houden dat in de groepsindeling, die voor de aanvang van het nieuwe schooljaar gemaakt wordt, tussentijds wel eens verschuivingen nodig zijn. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen tussen de 5 en 13 jaar met specifieke leer en/of ontwikkelingsvragen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven