De Fakkel

Athenelaan 11 2152 KL Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De Fakkel

In het kort

Toelichting van de school

Op De Fakkel geven we de leeromgeving voor onze leerlingen samen met leerlingen, ouders en een team van specialisten vorm. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en willen die volop ondersteunen en vergroten. Speciaal onderwijs. De Fakkel biedt speciaal basisonderwijs voor kinderen met diverse leer- en gedragsvragen. Op onze school kan en mag een kind zichzelf zijn. Soms is het een zoektocht naar de juiste vorm. Die uitdaging gaan we graag samen met de ouders aan.

De Fakkel maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven