Rooms Katholieke Basisschool Bommelstein

Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep

266 gevulde en versierde schoenendozen zijn ingeleverd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Bommelstein
Bent u op zoek naar een fijne, kleinschalige school voor uw zoon of dochter in Nieuw-Vennep, dan nodigen wij u van harte uit om met uw kind een kijkje te komen nemen op onze school.

Missie:                 zelfstandige en sociale wereldburgers

Bommelstein wil leerlingen voorbereiden op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij creëren ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen tot ondernemende en zelfverantwoordelijke personen die een bijdrage leveren aan de wereld om hen heen. Dit doen wij door onderwijs te geven vanuit drie pijlers: denkkracht, eigenaarschap en samenwerken.

Wij profileren ons met de volgende aspecten:

- Bij voorkeur homogene groepen om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen

- Voor de digitale verwerking van rekenen en taal maken wij gebruik van Snappet in de groepen 5-8

- Een vakleerkracht voor de lessen bewegingsonderwijs in alle groepen

- Ondersteuning door rt-er en onderwijsassistent

- A Day a Week School voor specifieke leerlingen met een HB-profiel

- Het vak Engels in alle groepen

- Effectieve ondersteuning en inoefening met uitgebreide ICT middelen in alle groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholiek, Veilig, Structuur
  • Denkkracht
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mensen uit de omgeving kiezen voor Bommelstein omdat onze school een fijne sfeer kent, aandacht heeft voor de leerlingen en hun ouders en over voldoende expertise beschikt.

Onze visie: zelfstandige en sociale  wereldburgers

Weergave

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties kunt u bij de aanbieders voor opvang terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven