Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Antonius

Het team

Toelichting van de school

Cijfers zijn inclusief Antoniusschool locatie Kalslagerring. Samen met deze locatie vormt de Antoniusschool aan de Ridderspoorstraat een administratieve eenheid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht overgenomen. In geval van ziekte wordt de groep vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Antoniusschool werken 22 leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, vakleerkrachten, interne begeleiding en directie. In het schooljaar 2018-2019 zitten er 197 leerlingen op de Antoniusschool, verdeeld over acht groepen. In veel groepen hebben kinderen te maken met twee leerkrachten, die in een duobaan werken. Voor de precieze groepsindeling verwijzen wij u naar onze website. ook werken wij met een vakleerkracht gym, muziek en onderwijsassistenten. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten in en buiten de klas. Daarnaast werkt op de Antoniusschool een intern begeleider. Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en regelt het zorgplan voor de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorop staat dat een kind zich bij ons op school veilig en prettig voelt. Vanuit dat uitgangspunt is het leren omgaan met leeftijdsgenootjes in verschillende situaties belangrijk.Een voorbeeld is de ‘huishoek’ waar kinderen op speelse wijze met elkaar leren communiceren en gestimuleerd worden om rekening te houden met elkaar. Ook heeft iedere groep een ‘logeerbeer’ die in het weekend mee naar huis mag met een leerling, die in dat weekend of in die week iets bijzonders heeft. 

Cognitieve ontwikkeling

De denkontwikkeling van de kleuter wordt voortdurend gestimuleerd door uitdagende materialen, spelletjes en activiteiten aan te bieden. Hiermee leert het kind de begrippen en de wereld om zich heen kennen. 

Motorische ontwikkeling

Vrij buitenspel en gerichte lichamelijke activiteiten in de speelzaal worden bij ons afgewisseld. Hierdoor krijgt het kind plezier in bewegen en leert het nieuwe vaardigheden. Andere bewegingsactiviteiten zoals kleien, vingerverven, scheuren, werken met de kralenplank en mozaïek, hebben tot doel de aanvankelijk grove bewegingen van de kleuter te verfijnen. Dit is nodig om na groep 2 te kunnen gaan schrijven. Ook het voorbereidend schrijven krijgt veel aandacht. 

Creatieve ontwikkeling

Wij bieden de kinderen een gevarieerd en rijk aanbod van materialen en technieken waarmee kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen. 

Zintuiglijke ontwikkeling

Kleutermaterialen en activiteiten zijn erop afgestemd om alle zintuigen optimaal te benutten. Bijvoorbeeld het onderscheiden van klanken wordt via taalspelletjes gestimuleerd als voorbereiding op het leren lezen en schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het gaat voor de Antoniusschool om het bieden van kwalitatief goed onderwijs en optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, ook aan leerlingen die iets meer vragen van ons onderwijs. Aan dit laatste probeert het team van de Antoniusschool invulling te geven zoals zij dat al jaren gewend zijn. Elk kind tot zijn recht laten komen is geen nieuwe opgaaf.

De Antoniusschool is al heel lang bezig om als vanzelfsprekend goed onderwijs te bieden aan een steeds meer diverse groep leerlingen. Uitgaan van wat er wel mogelijk is en kennis delen met derden levert veel op voor het onderwijs aan kinderen. De uitdaging is om met elkaar te onderzoeken wat we in ons onderwijs kunnen gebruiken om het zo in te richten dat leraren niet steeds afhankelijker worden van externe experts, maar dat juist vanuit de aanwezige expertise (vooral intern) en effectief onderwijs leraren en scholen zich toegerust voelen om de opdracht van passend onderwijs te kunnen uitvoeren. Dat is tevens de opdracht voor de Antoniusschool de komende jaren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven